Στοιχεία Επικοινωνίας

Νικολάτου Α. - Νικολάτος Ε. Ο.Ε.
Βι.Πε. Αργοστολίου τ.κ. 28100

Τηλ/Fax: 267 102 5055 – 6
Email: info@nikolatos.net.gr