Συστήματα

Προηγμένο Υβριδικό Τηλεφωνικό Σύστημα
Προηγμένο Υβριδικό Τηλεφωνικό Σύστημα – μέχρι 24 εσωτερικά τηλέφωνα
Για επιχειρήσεις μεσαίου μεγάλου μεγέθους μέχρι 1100 χρήστες
Για επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μέχρι 256 χρήστες
Για επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους μέχρι 256 χρήστες
Ιδανικό για επιχειρήσεις μέχρι 100 χρήστες
Προηγμένη λύση επικοινωνίας για επιχειρήσεις μέχρι 64 χρήστες
Προσφορά!
Υβριδικό τηλεφωνικό κέντρο σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις

Επιλέξτε